Cyber

Cyber – En växande riskfaktor för företag

 

Cyberattacker blir allt mer förekommande. Idag betraktas det som ett av de största hoten gentemot företag. Det drabbar både större och mindre företag och kan få kostsamma följder. Idag ingår inte skador till följd av cyberbrott i en vanlig företagsförsäkring.

 

Vad är en cyberrisk? Det kan vara dataintrång, att någon på företaget öppnar ett mejl och råkar klicka på en länk i det mejlet och sedan blir hela datorn spärrad och ni krävs på pengar för att få tillbaka datorn. Det kan även vara en tillverkande verkstad med maskiner och utrustning som har programvaror i sig som blir hackade och produktionen blir då stillastående.

 

I försäkringen ingår

• Avbrottskostnader till följd av virus (malware), ransomware mm
• Återställande av verksamhetens förlorade data
• Stöd av experter på området
• Hjälp med underrättelse till Datainspektionen och drabbade personer vid en personuppgiftsincident (GDPR)
• Gratis brandväggar och antivirusskydd
• Service dygnet runt vid skada

 

 

Här finner du produktinformation och villkor!